De 5 år

BESØG I 2009/2010

1. juli 2010 besøg arrangeret af Låsby kro - 30 personer

Fremvisning for Resen Skole v/lærer Weber 20 elever + 16 elever

Fremvisning for Politihjemmeværnet, Skive den 5. maj 22 personer

Fremvisning for Kirkelig Centrum, Viborg, den 26. april 13 personer

Fremvisning for Hjemmeværnet, Holstebro, den 8. april 8 personer

Fremvisning for 10 elever fra Resen Skole den 23. februar v/lærer Sune Fenshøj

Fremvisning for lærerne fra Brårup skole den 28. Oktober 2009 5 lærere deltog.

Fremvisning for Ingeniørtropperne fra Skive Kasserne den 10. Oktober 2009.

Fremvisning for Skive Vinlaug den 6. Oktober 2009 15 deltagere.

Fremvisning for specialklassen og lærere fra Resen Skole oktober 2009.

Fremvisning for Holstebro Hjemmeværn v/ kustode, John Larsen i September 2009 - 12 deltagere.

Fremvisning for Kirsebærvej i Skive i August 2009 (som start på gadefest) - 26 personer.

Genåbning efter renovering af vore lokaler maj 2009.
Kommunal direktør, Erland Nielsen og Kulturudvalgsformand, Else Teil Sørensen, samt flere af kulturudvalgets medlemmer deltog i festligholdelsen, hvor alle var meget tilfredse med resultatet.
Vi er alle i foreningen dybt taknemmelige for den enorme støtte og opbakning vi får - uden den var vi ikke nået det flotte resultat.